Privacy statement

Greenlabel advies

Verantwoordelijke

 

Greenlabel Advies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

 

Contactgegevens

 

Greenlabel Advies
Adriatischezeestraat 18
4388 GK Oost-Souburg

KvK inschrijvingsnummer: 77331109
BTW nummer: NL 00 31 80 031 B32

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Greenlabel Advies verwerkt persoonsgegevens die (in)direct aan ons zijn verstrekt en bestaan uit:

 

1. Naam;
2. Adres;
3. Postcode;
4. Woonplaats;
5. E-mail adres;
6. Skype ID;
7. Mobiel telefoonnummer;
8. Voorkeurstaal;
9. IP-Adres;
10. De duur en tijdstip van het sitebezoek;
11. Door u verstrekte persoonlijke gegevens die in functionele beschrijvingen voorkomen.

 

Wie zijn de betrokkenen

 

Greenlabel Advies verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën betrokkenen: 

1. Klanten;
2. Personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Greenlabel Advies;
3. Bezoekers van onze website;

 

Waarom mag Greenlabel Advies deze persoonsgegevens verwerken?

 

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:

1. Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst tussen ons en onze opdrachtgevers;
2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking.

 

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens

 

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

1. Facturatie
2. Uitvoering van het software ontwikkelingsproject

 

Verstrekking van uw gegevens aan derden

 

Wij maken gebruik van een derde voor marketing- en salesdiensten. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ook komen wij hierin overeen dat de data (voor zover zij daar toegang tot hebben) slechts ten behoeve van Greenlabel Advies wordt gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden en dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Greenlabel Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

Klantonderzoeken

 

Indien u deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek van Greenlabel Advies, verwerken wij de volgende gegevens zodat de uitkomsten van het onderzoek gebruikt kunnen worden voor verbeteringen binnen Greenlabel Advies: 

  1. Voor- en achternaam;
  2. E-mail adres;
  3. Ordernummer;
  4. IP adres.

Deze gegevens worden zes maanden bewaard.

 

Cookies

 

Greenlabel Advies gebruikt cookies voor analyse (statistieken) en voor marketingdoeleinden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door dit onderin op de website Greenlabel Advies aan te geven.

 

Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Uw IP adres wordt voor een deel geanonimiseerd. Ten behoeve van de websitehouder,  zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website activiteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.

 

Beveiligen en bewaren

 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast worden gegevens gestuurd via een beveiligde verbinding (versleuteld) en passen we diverse fysieke beveiligingsmaatregelen toe. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Greenlabel Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een ander,  door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar greenlabeladvies@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Wijziging Privacyverklaring

 

Greenlabel Advies behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bovenstaande verklaringen zijn niet bedoeld als een overeenkomst en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

 

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 21 augustus 2020